Tagspær og tag konstruktionNyt tag - alle mærker

Tagspær & konstruktion

Konstruktion af nyt tag og tagspær


tagspaer1.jpgTagets vægt har stor betydning, og man skelner her mellem tunge og lette tage. Til de tunge tage hører teglsten og betontagsten og naturskiferplader. Til de lette tage anvendes eternitplader, tagpap og stålplader. Hvis man vil skifte fra et let tag til et tungt tag, vil det være nødvendigt med en beregning af husets tagkonstruktion for at vide, hvordan spærrene skal forstærkes.

  • Tagets hældning er ligeledes afgørende for, hvilken tagbelægning man bør vælge. Materialer som tagpap eller stålplader kan stort set lægges på alle tage, hvor  tagsten kræver min. 25 grader, afhængigt af tagstenstypen.
  • På mange tage er tagbeklædningen ikke 100 % tæt, og derfor kræves der et undertag. Et undertag fås i mange forskellige typer.