Nyt tag - alle mærker

Tag

Nyt tag & tagrenovering


Tag_arbejde.JPGTaget er den del af huset, som er mest udsat for blæst, sol, regn og sne. Derfor er et tæt tag nødvendigt for husets sundhed. Er taget utæt, kan det medføre alvorlige råd- og svampe skader i tagkonstruktionen, samt i den del af huset, hvor vandet trænger ind.
Der kan være mange forskellige grunde til at investere i nyt tag:

  • Tagbeklædningen er nedslidt og der er ikke mulighed for reparation.
  • I forbindelse med en større ombygning, renovering eller tilbygning kan det være fordelagtigt med et nyt tag også selvom det gamle ikke er helt nedslidt.
  • Tagbeklædningen passer dårligt til husets stil eller farve.
  • Taget kan være dårligt isoleret og der er ikke mulighed for tilstrækkelig efterisolering.
  • Hvis den eksisterende tagkonstruktion er meget medtaget, vil det være nødvendigt at udskifte dele af den eller alternativt kræve en helt ny tagkonstruktion.

HER KAN DU LÆSE MERE OM: