StåltagNyt tag - alle mærker

Ståltag

Få lagt nyt ståltag


staaltag.jpgDer findes mange forskellige slags stålplader til tagbeklædning. De fås i form af  tagsten eller som trapetzplader og i alverdens farver, hvor sort og rød er de mest brugte.

Ved renovering kan et ståltag tit monteres direkte  oven på det gamle tag. Det har en meget lav vægt og fås både i plader på hele tagfladens længde,  samt plader på 1 tagsten, alt efter hvilket producent man bruger.

Når man lægger et nyt ståltag oven på det gamle, fungerer det gamle som et undertag d.v.s. at man sparer en del arbejdstimer.